กระตุ้น เศรษฐกิจเข็นมาตรการ ‘กระตุ้น’ เศรษฐกิจ

กระตุ้น เศรษฐกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ระบุ ในเร็วๆ นี้ จะหารือกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. และธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เรื่องแพ็กเกจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้า เพื่อรักษาระดับการใช้จ่ายในประเทศ

กระตุ้น เศรษฐกิจ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

สำหรับแนวทางของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย แต่โดยหลักการจะเน้นการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มให้ตรงเป้าหมายที่สุด และเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้น คนเริ่มเข้าสู่ระบบการจ้าง นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ งาน นโยบายการคลังที่ต้องอัดฉีดก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปการพิจารณาความช่วยเหลือประชาชนนั้น ก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นของสถานการณ์ในแต่ละช่วง

 

นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ช่วยกลุ่มเปราะบาง เช่น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าไฟ สำหรับผู้มีรายได้น้อย คูปองราคาน้ำมันเบนซิน สำหรับวิน กระตุ้นเศรษฐกิจ ภาษาอังกฤษ มอเตอร์ไซค์,ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือเอ็นจีวี สำหรับรถแท็กซี่ การช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ดังนั้นมาตรการใดที่ไม่จำเป็นต้องช่วยเหลืออัดฉีดอีก เราก็ต้องถอย ส่วนจะขยายโครงการคนละครึ่ง

กระตุ้น เศรษฐกิจ

กระตุ้นเศรษฐกิจ ภาษาอังกฤษ

สำหรับแนวทางของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย แต่โดยหลักการจะเน้นการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มให้ตรงเป้าหมายที่สุด และเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้น คนเริ่มเข้าสู่ระบบการจ้าง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน งาน นโยบายการคลังที่ต้องอัดฉีดก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปการพิจารณาความช่วยเหลือประชาชนนั้น ก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม

กระตุ้น เศรษฐกิจ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน

สำหรับเศรษฐกิจในปีหน้า ต้องดูสถานการณ์การส่งออก และภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เศรษฐิจไทยขยายตัวได้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ ลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ ประเทศไทย เชื่อว่าปีหน้าเศษฐกิจจไม่มีปัญหา เพราะภาคการท่องเที่ยวของไทยจะดีขึ้น จากการเปิดประเทศ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพราะหลายประเทศ ต้องการมาเที่ยวเมืองไทย

กระตุ้น เศรษฐกิจ

เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับการที่ธนาคารโลกออกมาระบุว่า ทั่วโลกอาจต้องเผชิญปัญหาเรื่องความมั่นคงทางอาหาร หลังโควิดและราคาน้ำมันแพง ส่งผลให้ราคาอาหารแพงตามไปด้วย ประกอบกับเกิดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำให้ปริมาณการผลิตอาหารลดลง กระตุ้น เศรษฐกิจ

 

เครดิต  www.bangkokbiznews.com