กระทรวงอุตสาหกรรม สั่งการด่วนช่วยเหลือโรงงานน้ำท่วม เร่งป้องกัน

กระทรวงอุตสาหกรรม สั่งการกระทรวงอุตสาหกรรมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับเฝ้าระวังสถานการณ์ ย้ำเตรียมมาตรการป้องกัน เยียวยา และฟื้นฟู ช่วยเหลือโรงงานที่ได้รับผลกระทบ พร้อมติดตาม ประสานงานสถานการณ์ในพื้นที่ทันที กระทรวงอุตสาหกรรม งาน และให้ความช่วยเหลือได้ในทันที

กระทรวงอุตสาหกรรม งาน

ได้มีโครงการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำถ่วมขึ้นมา เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00ร่วมปล่อยรถนำถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด นำไปแจกจ่ายยังพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน กระทรวงอุตสาหกรรม คือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม งาน
กระทรวงอุตสาหกรรม คือ

ได้ทำการเข้าช่วยเหลือพื้นที่บางส่วนกระจายกันออกไปแต่ล้ะจุดส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ปทุมธานี มี 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก รวม 21 ตำบล 64 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,926 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีชาวบ้านได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง โครงสร้างกระทรวงอุตสาหกรรม แล้วจะลงพื้นที่อีกครั้งในเร็วๆนี้

กระทรวงอุตสาหกรรม คือ

โครงสร้างกระทรวงอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยได้วางแผนไว้ว่าพื้นที่บางจุดต้องรีบเข้าไปทำการช่วยเหลือแก้ไขเพราะบางที่เป็นพื้นที่อันตรายเช่น โรงงานสารเคมีแล้วก็โรงงานที่ขยะเป็นพิษไม่ให้น้ำเข้าไปท่วมได้อาจจะเกิดปัญหาตามย้อนหลังมาได้ ระเบียบ กระทรวงอุตสาหกรร จึงได้ทำการลงพื้นที่ในแต่ล้ะจังหวัดไปก่อนในแต่ล้ะหน่วยงานแบ่งกระจายกันออกไปต้องทำงานยังเร่งช้าไม่ได้เลย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

โครงสร้างกระทรวงอุตสาหกรรม
ระเบียบ กระทรวงอุตสาหกรรม

ในแต่ล้ะหมู่บ้านก็ได้ทำการเข้าช่วยเหลือและแจกจ่ายของข้าวสารน้ำดื่มแล้วส่วนใหญ่ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วส่วนมากเพื่อไปดูและเข้าช่วยชาวบ้านอย่างรวดเร็วผลกระทบก็พบได้ในปัญหาเดียวกันทั้งหมด กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหาร บางบ้านก็ทำการเก็บของขึ้นบนบ้านได้ไวเพราะน้ำไม่ได้มาไวอย่างที่เราคิด กระทรวงอุตสาหกรรม หน้าที่

ระเบียบ กระทรวงอุตสาหกรรม

ส่วนมากในแต่ล้ะภุมิภาคก็ได้ทำการช่วยเหลือทั้งหมดแล้วจุดต่อไปต้องเน้นไปทางโรงงานสะมากกว่าเพราะปัญหาอาจจะสงผลกระทบใหญ่กว่าหมู่บ้านอยู่เป็นหลักจึงต้องทำการช่วยเหลือให้เร็วที่สุดฝีมือของเจ้าหน้าที่ ได้สั่งการให้รีบลงไปช่วยกั้นน้ำและเครียร์พื้นที่ในอุตสาหกรรมได้เรียบร้อย กระทรวงอุตสาหกรรม กรม ทำงานกันอย่างขยัน กระทรวงอุตสาหกรรม

เครดิต bangkokbiznews.com