ครม เคาะ 4 ตำบล อ.ปะทิว จ.ชุมพร เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ครม. เคาะ 4 ตำบล   มติ ค รม 18 มกราคม 2565  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีกี่แห่ง  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล่าสุด  พื้นที่คุ้มครองในประเทศไทย  พื้นที่คุ้มครองสิ่งมีที่ไหนบ้าง  เคาะ ค รม วันนี้  หลักการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 

ครม. เคาะ 4 ตำบล ครม.เห็นชอบกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ ต.ปากคลอง ต.ชุมโค ต.บางสน และต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร หลังมีแนวโน้มเสื่อมโทรม มติ ค รม 18 มกราคม 2565  ต้องคอยดูตรวจสอบอยู่เสมอ

ครม. เคาะ 4 ตำบล

 

มติ ค รม 18 มกราคม 2565

กระทบแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอาหารของสัตว์หายาก25 ตุลาคม 2565 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี ครม. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีกี่แห่ง

ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีกี่แห่ง จังหวัดชุมพร พ.ศ.ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เพื่อรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีเอกลักษณ์ หลักการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ครม. เคาะ 4 ตำบล

พื้นที่คุ้มครองในประเทศไทย

ด้านกายภาพเป็นกพื้นที่คุ้มครองในประเทศไทยารเฉพาะซึ่งเป็นแหล่งอาศัย แหล่งอาหารของสัตว์หายากรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยในปัจจุบันมีแนวโน้มเสื่อมโทรมเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องกำหนดมาตรการคุ้มครองเพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมในพื้นที่ดังกล่าว ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล่าสุด

ครม. เคาะ 4 ตำบล

เคาะ ค รม วันนี้

บริเวณที่ 2 พื้นที่แนวสันทราย จะห้ามขุด ถม พื้นที่คุ้มครองในประเทศไทย หรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติของพื้นที่บริเวณแนวสันทรายพื้นที่ชายหาดที่อยู่ในท้องที่ดังกล่าวและทะเลที่อยู่ถัดออกไปจากชายหาดงวัดจากแนวชายฝั่งออกไปในทะเลจนสุดเขต เคาะ ค รม วันนี้

ครม. เคาะ 4 ตำบล
หลักการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

บริเวณที่ 3 พื้นที่ภายในเขตท้องที่ดังกล่าว รวมทั้งพื้นที่เกาะต่างๆ พื้นที่คุ้มครองสิ่งมีที่ไหนบ้าง ที่อยู่แนวเขตพื้นที่ควบคุมการใช้เครื่องมือทำการประมง จะห้ามก่อสร้างอาคารทุกชนิดในพื้นที่ที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 20 เมตร เป็นต้น ครม. เคาะ 4 ตำบล

เครดิต   www.thansettakij.com