ธนาคารโลก คาดการณ์และคำเตือนทางเศรษฐกิจ ธนาคารโลก , ไอเอ็มเอฟ

ธนาคารโลก คือ   ธนาคารโลกกับประเทศไทย   ธนาคารโลก ประวัติ   ธนาคารโลก อยู่ที่ไหน   ธนาคารโลกวัตถุประสงค์   ธนาคารโลก ความสําคัญ   ธนาคารโลก นโยบาย

 

 

ธนาคารโลก เริ่มจากทางด้านธนาคารโลก (World Bank) ที่ส่ง มานูเอลา วี. เฟอร์โร (Manuela V. Ferro) รองประธานธนาคารโลก ธนาคารโลก คือ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เข้าร่วมประชุมรัฐมนตร กระทรวงการคลังเอเปกในช่วงต้นสัปดาห์การประชุม   มานูเอลา วี. เฟอร์โร กล่าวว่า เศรษฐกิจโลกกำลังต่อสู้กับวิกฤติที่ทับซ้อนกัน ผลกระทบของการระบาดใหญ่ยังคงอยู่ ควบคู่ไปกับสงครามในยูเครน อัตราเงินเฟ้อ และนโยบายที่เข้มงวดทางการเงิน รวมถึงผลกระทบที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ธนาคารโลกคาดว่า การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะโตในอัตราที่ลดลง โดยจะเติบโต 3.2% ในปี 2022 และ 2.7% ในปี 2023 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ลดลงจากปี 2021 ที่โต 6.0%

 

ธนาคารโลก

 

ธนาคารโลกกับประเทศไทย

ในขณะที่เรามุ่งไปสู่อนาคตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ การลงทุนในการปรับตัวไปพร้อมกันจะช่วยลดต้นทุนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” รองประธานธนาคารโลก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กล่าว และให้คำแนะนำว่า ธนาคารโลกกับประเทศไทย มีสิ่งที่ประเทศต่างๆ สามารถดำเนินการได้ เพื่อคว้าโอกาสเหล่านี้ และลดความเสี่ยงต่างๆ ได้แก่  เพิ่มประสิทธิภาพนโยบายการคลังเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะ การสนับสนุนภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจอย่างตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะปกป้องผู้เปราะบางและสร้างพื้นที่สำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพ และการศึกษา ซึ่งความพยายามในการระดมทรัพยากรมากขึ้น รวมถึงการทำให้ฐาน

 

ธนาคารโลก ประวัติ

ส่วนทางด้าน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) นั้น กรรมการผู้จัดการ คริสตาลินา จอร์เจียวา (Kristalina Georgieva) เดินทางมาเข้าร่วมประชุมที่ประเทศไทยเอง ซึ่งเธอบอกในที่ประชุมว่า ธนาคารโลก ประวัติ โลกเปลี่ยนไปอย่างมาก จากโลกที่เคยคาดการณ์ได้ เป็นโลกที่คาดการณ์ได้ยาก เป็นโลกที่มีความผันผวน-ไม่แน่นอน  คาดการณ์เศรษฐกิจจาก IMF ตามที่กรรมการผู้จัดการของ IMF บอกคือ โรคระบาดใหญ่โควิด-19 ทำให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจสูญเสียอย่างถาวร 5.3% ของจีดีพีทั้งโลก ในเอเชียซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกมาก ตัวเลขความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงกว่าค่าเฉลี่ย คือสูญเสีย 9% ของจีดีพี อีกทั้งสงครามในยูเครนทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นอย่างมาก

 

ธนาคารโลก

 

ธนาคารโลก อยู่ที่ไหน

นอกจากการประชุมหารือในภาพรวมแล้ว คริสตาลินา จอร์เจียวา กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ได้ประชุมหารือทวิภาคีกับอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ธนาคารโลก อยู่ที่ไหน มีผลการหารือที่สำคัญ คือ หารือถึงภาพรวมในประเด็นด้านเศรษฐกิจ โดย IMF มีความเห็นว่า ภาพรวมเศรษฐกิจของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกในปี 2022 จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงจากปัญหาเงินเฟ้อ และสถานการณ์ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานที่สูงขึ้น  กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ชื่นชมการบริหารจัดการนโยบายการคลังของไทยด้วย โดยเฉพาะการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ซึ่งเงินกู้ของรัฐบาลเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของสกุลเงินบาท ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งตัว

 

ธนาคารโลกวัตถุประสงค์

เรื่องความท้าทายทางเศรษฐกิจ ซึ่งกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เห็นว่า ความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สำคัญของหลายๆ ประเทศในขณะนี้ คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงเสนอให้ประเทศไทยแบ่งปันประสบการณ์การรับมือกับปัญหานี้แก่ประเทศอื่น  ธนาคารโลกวัตถุประสงค์ และ IMF เห็นว่า ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง IMF สนับสนุนการใช้กลไก Carbon Pricing  ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยได้แจ้งว่า การใช้กลไกทางการเงินการคลังเพื่อจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นนโยบายที่กระทรวงการคลังให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกอยู่แล้ว

 

ธนาคารโลก

 

ธนาคารโลก ความสําคัญ

ประเทศไทยมีโครงการธนาคารต้นไม้ที่ดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำหน้าที่สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในชุมชน สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) รวมถึงโครงการสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) ธนาคารโลก ความสําคัญ ซึ่งกระทรวงการคลังยินดีจะหารือในรายละเอียดกับ IMF ในเรื่องของแนวทางการใช้มาตรการการลดคาร์บอนให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของประเทศไทยต่อไป   กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวสนับสนุนประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค ซึ่ง IMF พร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศไทย ธนาคารโลก นโยบาย กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง และอาเซียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน ธนาคารโลก

 

 

ขอบคุณเครดิต plus.thairath.co.th

 

ข่าวแนะนำ