ราคาข้าว ปี 65อัพเดท “ประกันราคาข้าว” 65/66 งวด 13 เงินชดเชยส่วนต่างข้าว ได้กี่บาท

แนวโน้มราคาข้าวปี 2565  ราคาข้าวนาปี 2565  ราคาข้าวปี65/66  คาดการณ์ราคาข้าวปี65  ราคา ข้าวเปลือก ปี 2564  ราคาข้าวหอมมะลิปี65  โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65  ราคาข้าวปีนี้

ราคาข้าว”ฐานเศรษฐกิจ” รายงานความคืบหน้า โครงการราคาข้าวปีนี้ “ประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าว ปี 256/66  ต่อเนื่องมาถึง งวดที่ 13  แล้ว ก่อนหน้านี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร หรือ “ธ.ก.ส.” ได้ดำเนินการจ่ายชดเชยส่วนต่าง ตามมติครม. วันที่ 15 พ.ย. 65  ชาวนาสามารถเช็คสถานะโอนเงิน ผ่านลิงค์  https://chongkho.inbaac.com  ตลอด 24 ชั่วโมง

ราคาข้าว

ราคาข้าวปีนี้

ล่าสุด วันที่ 6 ม.ค.65  นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี “ประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ ครั้งที่1/2566 (งวดที่ 13) ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คำนวณจากราคาข้าวชนิดต่างๆ ย้อนหลัง 7 วัน ทำการ  (26 ธ.ค.65-5 ม.ค.66) ความชื้นไม่เกิน 15% เกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.65-6 ม.ค.66ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ  977.05 บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ  489.64 บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานี   ราคาสูงกว่าเป้าหมายข้าวเปลือกเจ้า ตันละ  201.89บาทข้าวเปลือกเหนียว      ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

ราคาข้าว

แนวโน้มราคาข้าวปี 2565

นายธีร์วริศ  กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คำนวณได้ในงวดที่ 12 – 13 แล้ว ราคาข้าวหอมมะลิปี65พบว่า ราคาข้าวเปลือกทุกชนิด ปรับตัวสูงขึ้นข่าวที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเงิน “ประกันรายได้เกษตรกร” เข้าสู่เวบไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมงกรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร  เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

 

ราคาข้าว

คาดการณ์ราคาข้าวปี65

ตรวจสอบข้อมูลในแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อยราคา ข้าวเปลือก ปี 2564 หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่าแนวโน้มราคาข้าวปี 2565 4.67 ล้านครัวเรือน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66

 

ราคาข้าว

ราคาข้าวหอมมะลิปี65

ล่าสุด วันที่ 6 ม.ค.65  นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน คาดการณ์ราคาข้าวปี65 และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ราคาข้าวปี65/66 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ ครั้งที่1/2566 (งวดที่ 13) ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คำนวณจากราคาข้าวชนิดต่างๆ ราคาข้าวนาปี 2565 ย้อนหลัง 7 วัน ทำการ  (26 ธ.ค.65-5 ม.ค.66) ความชื้นไม่เกิน 15% เกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.65-6 ม.ค.66 ราคาข้าว

เครดิต  .thansettakij.com

 

เเนะนำ