ราคาข้าว ปี 65 เช็ดเงินประกันข้าวงวด11ปี2665

แนวโน้มราคาข้าวปี 2565  ราคาข้าวนาปี 2565  ราคาข้าวปี65/66  คาดการณ์ราคาข้าวปี65 ราคา ข้าวเปลือก ปี 2564  ราคาข้าวหอมมะลิปี65  โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ราคาข้าวปีนี้

 

ราคาข้าว ปี 65  ภายหลังจากที่รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ แนวโน้มราคาข้าวปี 2565 “ประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง มาจนถึง  งวดที่ 10 และงวดที่ 1-9 (เพิ่มเติม) กำหนดโอนวันที่ 21 ธ.ค. 2565 ประกันรายได้เกษตรกร ที่ผ่านมานายธีร์วริศ กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คำนวณได้ในงวดที่ 10 – 11 แล้ว พบว่า ราคาข้าวเปลือกปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า ราคาข้าวนาปี 2565และข้าวเปลือกเหนียวปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ปรับตัวลดลง

ราคาข้าว ปี 65

แนวโน้มราคาข้าวปี 2565

ล่าสุดนายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ราคาข้าวปี65/66 ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” วันนี้ ( วันที่ 23 ธันวาคม 2565)ราคาข้าวหอมมะลิปี65  กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว

 

 

ราคาข้าว ปี 65

ราคาข้าวนาปี 2565

เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมงกรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobileคาดการณ์ราคาข้าวปี65 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า4.689 ล้านครัวเรือน  กำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสำหรับข้าวนาปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค.65 แต่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.65 -28 ก.พ.66 โดยจะมีการกำหนดราคาตลาดเพื่อกำหนดราคาทุก 7 วัน
และจะจ่ายเงินส่วนต่าง(ถ้ามี) จำนวน 33 งวดงวดแรกเริ่มต้น 14 ต.ค.65 งวดสุดท้ายวันที่ 26 พ.ค.66

ราคาข้าว ปี 65

ราคาข้าวปี65/66

ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65ปี 2565/66 (งวดที่ 11)คำนวณจากราคาข้าวชนิดต่าง ๆ ย้อนหลัง 7 วันทำการ (14 – 22 ธ.ค. 65)ความชื้นไม่เกิน 15%เกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2565ข้าวเปลือกหอมมะลิ

ราคาข้าว ปี 65

ราคาข้าวหอมมะลิปี65

ตันละ  1,099.45 บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 607.43 ราคาข้าวปีนี้บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 110.98  บาทข้าวเปลือกเจ้า ตันละ  361.43บาทข้าวเปลือกเหนียวราคาสูงกว่าเป้าหมาย ราคาข้าว ปี 65

 

 

เครดิต .itax.in.th/media

 

เเนะนำ