ราคา ข้าว”ประกันราคาข้าวงวดที่ 10″ ธ.ก.ส. โอน เงินส่วนต่าง

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้  ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565  ราคาข้าว 2565  ราคาข้าวหอมมะลิ  ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565  ราคาข้าวสาร 1 กก  ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565

ราคาข้าว เช็คสิทธิ “ประกันราคาข้าวงวดที่ 10”เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้  ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ ประกันรายได้ข้าว 65/66 ที่ได้มีการโอนเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรชาวนาไปแล้ว 9 งวดนายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่าง สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 งวดที่ 10 ราคาข้าวสาร 1 กกสำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 10 – 16 ธ.ค. 2565 จำนวน 5 ชนิด โดยมีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและส่วนต่าง ดังนี้

ราคา ข้าว

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565

ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 13,924.10 บาท ชดเชยตันละ 1,075.90 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 15,062.60 บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,401.24 บาท ชดเชยตันละ 598.76 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,580.16 บาทข้าวเปลือกปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ ราคาข้าวเปลือกวันนี้256510,711.69 บาท ชดเชยตันละ 288.31 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,207.75 บาทข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,503.11 บาท ชดเชยตันละ 496.89 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 14,906.70 บาทข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,226.11 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตันละ 12,000 บาท จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565 (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้เกษตรกรภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 21 ธ.ค. 2565 นี้ สำหรับผลการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2565 ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว ในงวดที่ 1 – 9 สำหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2565 จำนวน 2.479 ล้านครัวเรือน

ราคา ข้าว

ราคาข้าว 2565

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรตรวจสอบบัญชีเงินฝาก และติดต่อกับ ธ.ก.ส.ราคาข้าว 2565  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการ เช่น กรณีปัญหา ชื่อ-สกุลไม่ตรง บัญชีปิด บัญชีถูกอายัติ หรือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ขอให้เกษตรกรที่ติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ เพื่อ ธ.ก.ส. จะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรได้ต่อไป

ราคา ข้าว

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

ช่องทางเช็คเงินประกันราคาข้าว 65/66ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line Official BAAC Family กรณีลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสด ผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศวิธีเช็คเงินประกันราคาข้าวราคาข้าวหอมมะลิ  65/66  เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมงกรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็ค “เงินเยียวยาเกษตรกร” กดปุ่มค้นหาระบบจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว”กรณีไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ ตามโครงการที่รับสิทธิต่อไป

ราคา ข้าว

ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565

9,503.11 บาท ชดเชยตันละ 496.89 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 14,906.70 บาทข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,226.11 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตันละ 12,000 บาท จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้เกษตรกรภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 21 ธ.ค. 2565 นี้ สำหรับผลการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2565 ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว ในงวดที่ 1 – 9 สำหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2565 จำนวน 2.479 ล้านครัวเรือน  ราคาข้าว

เครดิต  www.itax.in.th/media

เเนะนำ