เงินเยียวยาเกษตรกรเช็กสิทธิเงินประกันรายได้ข้าว-เยียวยาเกษตรกรไร่ละ

เงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม 65  เช็คเงิน เกษตรกร 2564 ล่าสุด  เช็คเงินเกษตรกร ด้วยบัตรประชาชน  เงินเยียวยาเกษตรกร65/66  เงินประกันรายได้-เงินเยียวยาเกษตรกร  โครงการรัฐบาลรอบล่าสุด

เยียวยาเกษตรกร  เช็กสิทธิประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 1-6 ข้าวเปลือก 5 ชนิดเงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม 65 และเงินเยียวยาเกษตรกร เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ อยากรู้ผล “ได้-ไม่ได้” เงินจาก ธ.ก.ส. หรือเปล่าต้องเช็กด่วน!อัปเดตเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 65/66 หรือประกันรายได้ข้าวปี 4 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ซึ่ง ธ.ก.ส. เริ่มทยอยโอนเงินส่วนต่างประกันรายได้ราคาข้าว 65/66 ตั้งแต่ 24 ก.ย. 65 เป็นต้นไปโดยการโอนเงินชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ข้าว เช็คเงิน เกษตรกร 2564 ล่าสุด 65/65 ธ.ก.ส. ใช้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 65/66 ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินผ่านทางแอปฯ ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plusตลอด 24 ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้า

เงินเยียวยาเกษตรกร

โครงการรัฐบาลรอบล่าสุด

นอกจากนี้ยังมีโครงการสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือนด้านนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในเช็คเงินเกษตรกร ด้วยบัตรประชาชน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์ กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณา ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้ข้าว 65/66 ไปแล้ว 6 งวด จากจำนวนทั้งสิ้น 33 งวด ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกร 73% ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

เงินเยียวยาเกษตรกร

เช็คเงิน เกษตรกร 2564 ล่าสุด

งวดที่ 1 จ่ายเงินให้เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค. 65ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกปทุมธานี ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,583.20 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 416.80 บาท ได้รับเงินสูงสุด 12,504 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 453,887 ครัวเรือนข้าวเปลือกเหนียว ราคา 11,140.10 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 859.90 บาท ได้รับเงินสูงสุด 13,758.40 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 50,443 ครัวเรือนงวดที่ 2 จ่ายเงินให้เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 15-21 ต.ค. 65ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,401.02 บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,514.52 บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 11,357.06 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร65/66 เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,555.32 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 444.68 บาท ได้รับเงินสูงสุด 13,340.40 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 49,175 ครัวเรือนข้าวเปลือกเหนียว ราคา 11,606.47 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 393.53 บาท ได้รับเงินสูงสุด 6,296.48 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 57,620 ครัวเรือนงวดที่ 3 จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 22-28 ต.ค. 65

เงินเยียวยาเกษตรกร

เงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม 65

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,450.84 บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,518.91 บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 11,304.50 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,551.88 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 448.12 บาท ได้รับเงินสูงสุด 13,443.60 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 30,138 ครัวเรือนข้าวเปลือกเหนียว ราคา 11,719.40 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 280.60 บาท ได้รับเงินสูงสุด 4,489.60 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 36,047 ครัวเรือนงวดที่ 4เงินประกันรายได้-เงินเยียวยาเกษตรกร จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 29-4 พ.ย. 65ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,385.04 บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,001.46 บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 11,143.90 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,532.63 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 467.37 บาท ได้รับเงินสูงสุด 14,021.10 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 50,472 ครัวเรือนข้าวเปลือกเหนียว ราคา 11,982.94 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 17.06 บาท ได้รับเงินสูงสุด 272.96 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 120,666 ครัวเรือน

เงินเยียวยาเกษตรกร

เงินเยียวยาเกษตรกร65/66

งวดที่ 5 จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 5-11 พ.ย. 65ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,009.64 บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,197.71 บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,225.53 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 10,874.04 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 125.96 บาท ได้รับเงินสูงสุด 3,149 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 6,268 ครัวเรือนข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,467.85 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 532.15 บาท ได้รับเงินสูงสุด 15,964.50 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 53,964 ครัวเรือนงวดที่ 6  จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 12-16 พ.ย. 65ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,140.32 บาทต่อตันข้าวเหนียว ราคา 12,188.36 บาทต่อตันโครงการรัฐบาลรอบล่าสุด ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 14,603.47 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 396.53 บาท ได้รับเงินสูงสุด 5,551.42 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 856,336 ครัวเรือนข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 10,556.81 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 433.19 บาท ได้รับเงินสูงสุด 10,829.75 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 5,149 ครัวเรือนข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,370.09 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 629.91 บาท ได้รับเงินสูงสุด 18,897.30 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 47,176 ครัวเรือนเงิน เยียวยาเกษตรกร

เครดิต  sanook.com

เเนะนำ