เช็คประกันรายได้ข้าว 2565/66 ปี 4 ล่าสุด ไร่ละ 1,000 บาท

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร    เช็คเงินเกษตรกร  เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน   เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com   www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip   เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65   ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

 

เงินเยียวยาเกษตรกรเงินเยียวยาเข้าวันไหน เช็คสิทธิ ประกันรายได้ข้าว 65/66 ล่าสุด โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 หรือ ประกันรายได้ข้าว ปี4  เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท โอนเงินเยียวยา งวดแรก สิ้นเดือนพ.ย. 2565เช็คประกันรายได้ข้าว 2565/66  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 ใช้วงเงินประมาณ 81,000 ล้านบาท มีเงิน 3 ก้อน ก้อนแรกเงินส่วนต่างประมาณ 18,700 ล้านบาท ก้อนที่สองมาตรการคู่ขนานยามที่ข้าวออกมาเยอะจะให้สต๊อกข้าวเก็บไว้ทั้งชาวนาและโรงสีมีเงินช่วยเหลือเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร จะทำให้ราคาข้าวไม่ตกลงไปวงเงินประมาณ 7,500 ล้านบาท และอีกก้อนคือไร่ละ 1,000 ประมาณ 55,000 ล้านบาทรวมแล้ว 81,200 กว่าล้านบาท ส่วนประกันรายได้ปาล์ม ยางพารา มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ลงนามเสนอข้อครม.แล้ว รอขั้นตอนกระบวนการที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาเท่านั้น ประกันรายได้ข้าว 2565/66

โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 เป้าหมายเกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือน โดยเป็นการจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช็คเงินเกษตรกร (ราคาตลาด) และราคาประกันรายได้ (10,000 -15,000 บาทต่อตัน ตามชนิดข้าว) วงเงิน รวม 18,700.13 ล้านบาท

เงินเยียวยาเกษตรกร

ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

สิทธิประกันรายได้ข้าว

ตามวันที่แจ้งเก็บเกี่ยว (ไม่ซ้ำแปลง)

ไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิดเยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน และรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่กำหนดไว้สูงสุด

แจ้งเก็บเกี่ยวช่วงเวลาต่างกัน ได้รับสิทธิตามชนิดข้าวที่เก็บเกี่ยวก่อน

 

ราคาข้าว ประกันรายได้ข้าว 2565/66

ข้าวหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 14 ตัน/สิทธิ/ครัวเรือน

ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 16 ตัน/สิทธิ/ครัวเรือน

ข้าวปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 25 ตัน/สิทธิ/ครัวเรือน

ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 30 ตัน/สิทธิ/ครัวเรือน

ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 16 ตัน/สิทธิ/ครัวเรือน

เงินเยียวยาเกษตรกร

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร

เงินประกันรายได้ข้าว 2565/66 เข้าวันไหน

ธกส. เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตั้งแต่ 24 พ.ย. 65 เป็นต้นไปเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65 โอนเข้าบัญชีชาวนาโดยตรงภายใน 3 วันทำการ โดยจะจ่ายเงินส่วนต่างได้รวมทั้งไร่ละ 1,000 ด้วย มี 33 งวด

งวดแรก : เก็บเกี่ยวก่อน 15 ต.ค.65

งวดถัดไป : ทุก 7 วัน

เช็คเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหา สำหรับผู้ที่ได้รับเงินระบบจะขึ้นข้อมูลว่า “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” โดยจะแสดงชื่อโครงการ, เลขที่บัญชี, วันที่โอน, สาขา ธ.ก.ส. และสถานะ ทั้งนี้ การเช็คเงินประกันรายได้ข้าว 2564 หากผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรตรวจสอบระบบจะขึ้นข้อมูลว่า “ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน (โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิตามโครงการ)” กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect สามารถแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family หรือดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง  เงินเยียวยาเกษตรกร

 

 

ขอบคุณเครดิตจาก news.trueid.net

 

ข่าวแนะนำ