เงินเยียวยาเกษตรกร “ประกันราคาข้าว 65/66”

เงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเกษตรกร  เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน  เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com   www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65  ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

เงินประกันข้าว ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายแล้ว 9 ธ.ค. ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร ทำตามนี้

 

เงินเยียวยาเกษตรกร อัปเดตโครงการ “ประกันราคาข้าว” เงิน ประกันรายได้ข้าว ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 หลังจากเปิดให้มีการเช็คสิทธิ เงินเยียวยาเกษตรกร 65/66 เงินเยียวยาไร่ละ 1,000  ผ่านออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เกษตรกรชาวนา ยังคงเฝ้าติดตามว่า เงินส่วนต่าง ประกันราคาข้าว 65/66 จะเข้าเมื่อไร จากเดิมมีกำหนดจะจ่ายงวดแรกวันที่ 19 ตุลาคม 2565 แต่เนื่องจากยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดว่า ภายในเดือนนี้ เงินส่วนต่างงวดแรก ชาวนาได้รับแน่นอนเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรพร้อมกับเงินเยียวยาน้ำท่วมในพื้นที่ประสบภัยด้วยส่วนหลักเกณฑ์จะเหมือนกับโครงการประกันรายได้ข้าว ทั้ง 3 ปีที่ผ่านมาโดยใช้วงเงิน 8.6 หมื่นล้านบาท ลงทะเบียนแต่วันที่ 1 เม.ย. – 31 ต.ค.65 และภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.65 – 28 ก.พ.66  จะจ่ายเงินส่วนต่างทุก ๆ 7 วัน จำนวน 33 งวด จากเดิมงวดแรกจะเริ่มวันที่ 19 ต.ค.นี้ และงวดสุดท้ายจะเป็นวันที่ 26 พ.ค.2566เช็คเงินเกษตรกร

เคาะประกันรายได้ข้าว งวด 7 ข้าวหอมมะลิได้รับเงินชดเชยติดต่อกันมากสุด

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ประกันราคาข้าว 65/66

 • ข้าวความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้
 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตันเยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตันสำหรับราคาข้าวในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาก เช่น

อัพเดทเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างเงินประกันราคาข้าว งวดที่ 6 - ACCESSTRADE TH

เช็คเงินเกษตรกร

ข้าวหอมมะลิ ราคาเพิ่มขึ้น 41% หรือมีราคา 14,200-15,300 บาทต่อตัน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีราคา 10,600 บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้าเพิ่มขึ้น 19% หรือราคา 9,300-9,500 บาทต่อตัน เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีราคา 7,700 บาทต่อตันส่วนข้าวชนิดอื่น ๆ เช่น ข้าวเหนียว เพิ่มขึ้น 9.9% ราคา 9,500-10,000 บาทต่อตันข้าวหอมปทุม เพิ่มขึ้น 11% ราคา 10,600-10,100 บาทต่อตันเป็นต้นเช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 7

เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน

ช่องทางการเช็คสิทธิเงินประกันราคาข้าว 65/66

เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.comคลิกที่นี่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็ค “เงินเยียวยาเกษตรกร” หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองwww.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip

เช็กชัดๆ เกณฑ์การขึ้นทะเบียน "เกษตรกร" ใครบ้างมีสิทธิ์รับเงิน 15,000

เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com

เช็คสิทธิประกันราคาข้าว 65/66 สถานะแบบไหนได้เงิน

กรณีสมัครแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ LINE Official BAAC Family หากได้รับเงินแล้ว จะมี SMS แจ้งมายังเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับ ธ.ก.ส. แจ้งสถานะการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชี กรณีตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com คลิกที่นี่ หากขึ้นข้อความ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65 (โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ) แสดงว่า ไม่มีสถานะเป็นเกษตรกร ตรวจสอบสถานะการเป็นเกษตรกร คลิกที่นี่ กรณีได้รับเงินชัวร์ จะปรากฎข้อความโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/2566 เลขที่บัญชีวันที่โอน สาขา ธ.ก.ส. สถานะ

เฉลิมชัย" พอใจโครงการ "เยียวยาเกษตรกร" 3 เดือนจ่ายไปแล้วกว่า 1 แสนล้าน

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip

ทั้งนี้ สำหรับโครงการมาตรการคู่ขนาน เงินเยียวยาน้ำท่วม สูงสุดไร่ละ 11,780 บาท กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูก มีพืชตาย หรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟู หรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีก ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ในอัตรา ดังนี้

 • ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท
 • พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท
 • ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท
  การประมง ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตายหรือสูญหาย ให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงิน ดังนี้ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

ลงทะเบียน www.เยียวยาเกษตรกร.com วันที่ 2 ย้ำไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ลงได้

เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65

 • กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ 11,780 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่
 • ปลาหรือสัตว์น้ำอื่น ๆ ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน (คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง)ไร่ละ 4,682 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่
 • สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ตารางเมตรละ 368 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตรเงินเยียวยาเกษตรกร

 

เครติด komchadluek

 

ข่าวแนนำ