“เศรษฐกิจ”ขยายตัวร้อนแรง ขยายพื้นที่ลงทุน

เศรษฐกิจ  เศรษฐกิจเวียดนามในปี 2565 ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องถึงแม้หลายประเทศจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยรัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าการเติบโตเศรษฐกิจ (GDP) ปี 2565 ไว้ที่ 7.5% ในครึ่งปีแรกปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.) เวียดนามมีการ เศรษฐกิจประเทศไทยตอนนี้ ขยายตัว GDP อยู่ที่ 6.42% เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวในเดียวกันของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 5.05%ในขณะที่ GDP ไตรมาส 3 ปีนี้ขยายตัวมากถึง 13.67% สูงสุดในรอบ 10 ปี ภาวะเศรษฐกิจ


สำหรับระบบไกลไกลสำคัญที่คอยช่วยในการเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจเวียดนาม คือการดูดลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
เศรษฐกิจ ความหมาย ประเทศเกาหลีใต้และอันดับที่ 2 ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทยมีการลงทุนสะสมในเวียดนามเป็นอันดับที่ 9 จากประเทศผู้ลงทุนทั้งหมด โดยนครโฮจิมินห์เป็นแหล่งดึงดูด FDI ได้มากที่สุดในเวียดนาม คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,700 ล้านดอลลาร์ หรือ กว่า 16% ของ FDI ทั้งหมด เศรษฐกิจกัมพูชา

เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งโดยมีภาคท่องเที่ยวและบริโภคภาเอกชนเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญโดยนักท่องเที่ยว เศรษฐกิจหมุนเวียน ต่างชาติจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส 4 ช่วงฤดูท่องเที่ยวไทย การบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นเกือบทุกหมวด ในระยะต่อไปยังมีปัจจัยหนุนจากการจ้างงานโดยเฉพาะในภาคบริการและรายได้ภาคท่องเที่ยวและภาคบริการที่ปรับดีขึ้น แต่ยังมีแรงกดดันจากเงินเฟ้อสูงและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น เศรษฐกิจปัจจุบัน

การส่งออกขายสินค้า เศรษฐกิจประเทศไทย เนื่องจากเริ่มลดน้อยลงแต่เริ่มเห็นความการหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนในเกือบทุกกลุ่มสินค้าหลักและในตลาดสำคัญในระยะต่อไปการส่งออกจะชะลอลงตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจชีวภาพ ขยายวงกว้างมากขึ้น จะต้องติดตามประเมินผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และการท่องเที่ยวเพิ่มเติมจะอยู่ต่ำกว่าระดับศักยภาพไปอีก 1-2 ปี จากแผลเป็นเศรษฐกิจที่ลึกและมีหนี้สูงขึ้น เศรษฐกิจ

เครดิต www.bangkokbiznews.com