เศรษฐกิจวันนี้ สศช. มองเศรษฐกิจโลกปี 2566 ยังคงชะลอตัว

ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้   ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด   ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้   ฐานเศรษฐกิจ   ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้   วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ   ข่าวเศรษฐกิจการเงิน   ข่าวธุรกิจ

 

 

เศรษฐกิจวันนี้ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย 2023 ในงาน WEALTH FORUM ลงทุนอย่างไรให้รวย # ปี3 จัดโดย “กรุงเทพธุรกิจ” ร่วมกับ “ฐานเศรษฐกิจ” และ “เนชั่นทีวี” ว่า ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้ การลงทุนมีความเสี่ยงไม่ว่าจะยังไงก็ยังเสี่ยง แต่การลงทุนก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราจะลงทุนไม่งั้นอาจเสียโอกาส  อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3/2565 ขยายตัว 4.5% เป็นการขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1 แม้ไตรมาส 2 จะไม่ดีมากเพราะเผชิญปัญหา supply chain ของภาคอุตสาหกรรมหดตัว บวกกับราคาน้ำมัน และความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งการที่เศรษฐกิจไทยโตมาจากหลายตัว อาทิ อุปโภค-บริโภคภาคเอกชน รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชน ภาคการผลิต และการท่องเที่ยว เป็นต้น

 

เศรษฐกิจวันนี้

 

ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด

กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเทศตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติและคงฟื้นตัวขึ้นมาได้เรื่อย ๆ และรายจ่ายภาครัฐด้านสาธารสุขจะหายไปเนื่องจากประเทศไทยได้ประกาศเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด ซึ่งหลายประเทศก็ได้เปิดการท่องเที่ยวจะเห็นว่าสายการบินไปญี่ปุ่นหาเที่ยวบินยากมากในช่วงนี้ จึงอยากให้ประชาชนเที่ยวในประเทศก่อน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ” นายดนุชา กล่าวว่า ปัญหาเงินเฟ้อยังเป็นปัญหาที่ต้องติดตามและเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาในแง่ของเศรษฐกิจโลก เพราะขณะนี้อัตราการเจริญเติบโตของอเมริกาเศรษฐกิจหลักยังคงลดลง และมีแนวโน้มจะไม่โตอย่างที่คาดไว้ ส่วนประเทศเกิดใหม่และประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเวียดนามหรือมาเลเซียโต 2 ดิจิต ส่วนเศรษฐกิจประเทศไทยอยู่ในลำดับจะ Top 20-30 ของโลก แต่การที่เราจะขยายตัวขนาด 2 ดิจิต หรือ 7-8% ในช่วงถัดไป จะต้องอาศัยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจค่อนข้างมาก

 

ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้

อัตราเงินเฟ้อหลายประเทศยังคงไม่ได้ แต่อเมริกาน่าจะเริ่มปรับตัวลงมาได้เล็กน้อย ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้ เศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงปีหน้าเราต้องเผชิญกับเงินเฟ้อ ความขัดแย้ง ที่มีผลต่อราคาพลังงาน ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจจีนยังคงฟื้นตัวได้ช้า เพราะจากนโยบาย Zero covid และปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ยังแก้ปัญหาไม่ตก การฟื้นตัวจึงยาก ดังนั้น ในสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการสำหรับแนวโน้มปี 2566 จะโต 2.6% ปริมาณการค้าโลกยังคงชะลอตัวจากเดิมที่ปีนี้คาดว่า 4% ปีหน้าจะอยู่ที่ 2% ราคาน้ำมันยังคงอยู่ระดับสูง อาจมีบางช่วงขึ้นถึงระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ถ้าไม่มีการยิงกันอาจอยู่ที่ 80-90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล”

 

 

เศรษฐกิจวันนี้

 

ฐานเศรษฐกิจ

สำหรับรายรับจากการท่องเที่ยวปีนี้จะอยู่ที่ 5.7 แสนล้านบาท ยอดนักท่องเที่ยว 10 ล้านคน ปี 2566 จะอยู่ที่ 22 ล้านคนรายได้อยู่ที่ 1.2 ล้านล้านบาท ฐานเศรษฐกิจ  และหากจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการในการให้การเดินทางระหว่างประเทศนักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาในประเทศไทยครึ่งหลังของปี 2566 ดังนั้นเศรษฐกิจไทยปีนี้คาดว่า GDP จะโต 3.2% ส่วนปีหน้าคิดว่าเศรษฐกิจไทยจะโตที่ 3.5 ประมาณ 3-4% ส่วนเรื่องของเงินเฟ้อจะอยู่ในกรอบเป้าหมายได้ในปีหน้า ส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดหากส่งออกได้และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจะทำให้ดุลบัญชีเงินสะพัดกลับมาเป็นบวกได้

 

ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนหลักในปี 2566 คือภาคการท่องเที่ยว ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐ วันนี้  การลงทุนของภาคเอกชน ขณะเดียวกันแนวโน้มนักลงทุนต่างประเทศเริ่มสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพราะจากปัญหาตัวความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภูมิศาสตร์ทำให้ภาคธุรกิจมองหาการบริหารความเสี่ยงในการผลิตของตัวเองจึงมองประเทศที่เป็นกลาง ๆ อย่างประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยได้เตรียมในเรื่องของการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศไปบ้างแล้ว

 

เศรษฐกิจวันนี้

 

วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ อีกส่วนสนับสนุนคือการบริโภคภายในประเทศจะช่วยพยุงเศรษฐกิจประเทศไปได้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น การว่างงานลดลง ส่วนภาคการเกษตรปีหน้าจะขยายตัวได้ดีเพราะปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นในปีนี้เพียงพอที่จะสนับสนุนภาคการเกษตร แม้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมียังต้องนำเข้า วิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ และมีราคาสูง รัฐบาลจะต้องดึงในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในชุมชน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

 

ข่าวเศรษฐกิจการเงิน

ทั้งนี้ การบริหารเศรษฐกิจต่อไปนี้ จะต้องรักษาการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ขณะเดียวกันจะต้องรีบปรับอีโคซิสเต็มที่เกี่ยวข้อง อาทิ อำนวยความสะดวกการลงทุน ข่าวเศรษฐกิจการเงิน  เพื่อให้นักลงทุนเข้ามาในเมืองไทย จะเห็นได้จากการที่ AWS เข้ามาลงทุน ประเทศไทยต้องคุยและปรับกฎระเบียบต่าง ๆ พอสมควร ซึ่งในระยะถัดไปสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะเปิดประตูรอให้ต่างชาติเข้ามาอย่างเดียวไม่ได้แล้ว แต่ต้องมีทีมที่เข้าไปคุยเพราะในช่วงนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ

 

เศรษฐกิจวันนี้

 

ข่าวธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ในวิกฤติยังมีโอกาส ความขัดแย้งของต่างประเทศส่งผลให้ภาคธุรกิจที่เป็น Global Company ต้องหาเซฟโซนในการตั้งฐานการผลิต ดังนั้นประเทศไทยเป็นอีกที่สำคัญ จึงต้องพยายามดึงมา ข่าวธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสำคัญที่เป็นอนาคตของประเทศ เช่น ชิปต้นน้ำ ที่จะต้องใช้ในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถ EV ดังนั้น ต่อจากนี้จนปี 2566 ต้องเร่งปรับโครงสร้าง กระจายการลงทุนออกไปในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่ได้อนุมัติเพิ่มเติมทำให้เกิดการกระจายการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เป็นภูมิภาคของประเทศ เศรษฐกิจวันนี้ 

 

ขอบคุณเครดิต  bangkokbiznews.com

 

ข่าวแนะนำ