เศรษฐกิจโลกประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2023 จาก IMF

เศรษฐกิจโลก 2565  เศรษฐกิจโลกล่าสุด เศรษฐกิจโลก 2022  แนวโน้ม เศรษฐกิจโลก  เศรษฐกิจโลก คือ  บทความ เศรษฐกิจโลก  ข่าวเศรษฐกิจโลก 2022 ล่าสุด  วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก 2565

 

  เศรษฐกิจโลก  ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2023 จาก IMF ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2023 จาก IMF   วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก 2565คริสตาลินา จอร์เจียวา กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยในรายการ ‘Face the Nation’ ของช่อง CBS เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (1 มกราคม) ว่าปีค.ศ. 2023 น่าจะเป็นปีที่ลำบากมากกว่าปีที่ผ่านมา

 

เศรษฐกิจโลก

วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก 2565

เพราะ 3 กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหญ่อย่าง สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และจีน ต่างก็ชะลอตัวพร้อมกัน ข่าวเศรษฐกิจโลก 2022 ล่าสุดสำหรับการประเมินเศรษฐกิจโลกปีค.ศ. 2022-23 ขยายตัวเท่ากันที่ 3.6% ลดลงมากจาก ประมาณการในเดือน ม.ค. ที่ 4.4% และ 3.8%   สำหรับ 5 ปัจจัยหลักที่กระทบเศรษฐกิจโลกได้แก่ สงครามยูเคร

เศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลกล่าสุด

การรุกรานของรัสเซีย และการถูกคว่ำบาตรของรัสเซียส่งผลกระทบโดยตรงกับยูเครน รัสเซีย บทความ เศรษฐกิจโลกและเบลารุส และผลกระทบจะขยายไปในวงกว้างขึ้น ทั้งทางด้าน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่สูงขึ้น การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งความเชื่อมโยงทาง การเงิน ไปยังประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะยุโรป ภาวะการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น และความผันผวนในตลาดการเงินที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ก่อนเกิดสงคราม เงินเฟ้อได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ และทำให้ธนาคารกลางหลายแห่งใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น

เศรษฐกิจโลก

บทความ เศรษฐกิจโลก

ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศเศรษฐกิจหลักเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็วเศรษฐกิจโลก คือ สอดคล้องกับประเทศเกิดใหม่หลายประเทศที่ได้ดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด เช่นเดียวกัน ยกเว้นประเทศจีนที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่า นโยบายการเงินที่คาดว่าจะเข้มงวดขึ้นต่อเนื่องและความกังวลเกี่ยวกับสงครามทำให้ตลาดการเงินมีความผันผวนมาก การสนับสนุนจากนโยบายการคลังมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก Policy Space ของนโยบาย การคลังถูกบั่นทอนจากการใช้จ่ายในระดับสูงช่วง COVID-19 ขณะที่รายได้จากภาษีที่ลดลง

เศรษฐกิจโลก

แนวโน้ม เศรษฐกิจโลก

ในช่วงวิกฤติ ทำให้การสนับสนุนจากนโยบานการคลังในปี 2022-23 จะลดลงโดยเฉพาะในแนวโน้ม เศรษฐกิจโลก ประเทศเศรษฐกิจหลัก เศรษฐกิจจีนที่ชะลอลง ส่งผลในวงกว้างต่อประเทศในภูมิภาค และประเทศที่ส่งออกสินค้า โภคภัณฑ์การติดเช้ือที่เพิ่มขึ้นและนโยบาย Zero Covid ท าเศรษฐกิจโลก 2022ให้มีโอกาสที่จีนจะล็อกดาวน์มาก ขึ้นอีก ซึ่งจะส่งผลมากต่อการอุปโภคบริโภคในประเทศจีน โรคระบาดและการเข้าถึงวัคซีน การประมาณการของ IMF ตั้งอยู่บนสมมตฐานว่า การฉีด วัคซีนครบโดสในหลายประเทศยังไม่ครอบคลุมประชากรถึง 70%

ทำให้มีโอกาสที่จะมีการแพร่ระบาดได้อีก อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจโลกล่าสุด ผลกระทบทางด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะลดลงจากการที่ คนเรมิ่ สามารถปรบั ตัวให้อยู่รว่ มกับโควดิ -19 ได้รวมถึงวิธีการรักษาที่พัฒนาขึ้น   สำหรับเศรษฐกิจไทย IMF คาดเศรษฐกิจไทยปีค.ศ. 2022-23 จะ เติบโตลดลงจากขยายตัว 4.1% และ 4.7% ในการประเมินครั้งก่อน เหลือขยายตัว ที่ 3.3% และ 4.3%   เรื่องหนึ่งที่กำลังเป็นประเด็นกระทบเศรษฐกิจไทยอย่างน่ากลัวคือการดำเนินนโยบายผ่อนปรนโควิดของจีน การประเมินจาก IMFเศรษฐกิจโลก 2565 นั้นเป็นการประเมินแนวโน้มทางเศรษฐกิจในภาพรวม อย่างไรก็ดีเราไม่สามารถแน่ใจได้เลยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในประเทศไทยจะกลับมาย่ำแย่อีกรึเปล่า เพราะจีนมีการระบาดเป็นวงกว้างและรุนแรง และเพิ่งสั่งเปิดประเทศไทย   แน่นอนว่าไทยจะได้รับผลกระทบแน่นอน แนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร และไทยจะรับมือกับปัจจัยมากมายเหล่านี้อย่างไร คงเป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบกันต่อไป เศรษฐกิจโลก

เครดิต  .investerest.co

 

ข่าวแนะนำ