เศรษฐกิจไทย​เศรษฐกิจโลก-ไทยปี 2023

เศรษฐกิจไทย  เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันสรุป  เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน2565  วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน  แนวโน้มเศรษฐกิจไทย  วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย2565  ระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน  ผลกระทบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน  เศรษฐกิจไทยล่าสุด  เศรษฐกิจไทย2565   ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565  เศรษฐกิจไทย2022

เศรษฐกิจไทยเมื่อ 21 พ.ย. 2022 สภาพัฒน์ฯ แถลงว่า GDP-Q3/2022 ขยายตัว 4.5% เร่งตัวขึ้นจาก 2.5% ใน Q2/2022 เป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 และนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งผลให้เศรษฐกิจเริ่มกลับมาเดินเครื่องอีกครั้ง ประชาชนเริ่มกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันสรุป และผู้ประกอบการเริ่มมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจมากขึ้น บทความตอน 2 นี้นำเสนอแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและความเสี่ยงปี 2023 เพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนข้างหน้าเศรษฐกิจไทย2022

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน2565

เศรษฐกิจไทยปี 2023 ฟื้นตัวต่อเนื่องจากแรงส่งด้านท่องเที่ยว แต่เริ่มเห็นสัญญาณความเปราะบางด้านการส่งออกจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าหลัก เศรษฐกิจไทยปี 2022 ธปท. คาดว่าจะขยายตัว 3.2% เพิ่มขึ้นจาก 1.5% ในปี 2021 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 6.3% และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 3.3% ของ GDPเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน2565 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2023 ธปท. คาดว่าจะขยายตัว 3.7% สอดคล้องกับสภาพัฒน์ฯ ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565 (3.0% – 4.0%) สภาหอการค้าไทย (3.5%-4.0%) และ IMF (3.7%) แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ASEAN-5 ที่โต 4.9%

article_221206-1.jpg

วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ภาคส่งออกสินค้ายังเป็นพระเอกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในภาวะที่แรงขับเคลื่อนจากด้านท่องเที่ยวหยุดชะงัก หลังโควิด-19 คลี่คลายคาดว่าสถานการณ์ภาคท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวช่วยเป็นอีกแรงหนุนเศรษฐกิจได้อีกครั้ง วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันแต่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงไม่เท่ากับช่วงก่อนโควิด-19 โดยในปี 2022 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคนตามเป้าหมาย และในปี 2023 ททท. ประมาณการว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 11-30 ล้านคนเศรษฐกิจไทย2565

article_221206-2.jpg

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย

โดยกรณีปีฐานอยู่ที่ 18 ล้านคน โดยหากไม่มีความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น คาดว่าในปี 2023 รายได้จากการท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นแรงเสริมกับภาคส่งออกเหมือนเช่นในอดีต อย่างไรก็ตาม ยังเป็นที่น่ากังวลต่อทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2023 หากเจาะลึกข้อมูลล่าสุดภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย 10 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยเดือนปี 2022 พบว่ามีมูลค่า 243.1 Bil USD ขยายตัว 9.1% เทียบกับปีก่อนหน้า (%YoY) ในมิติของตลาดส่งออกในคู่ค้าสำคัญจะเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวในตลาดสหภาพยุโรป (สัดส่วนตลาด 7.9%) ไม่โตในตลาดญี่ปุ่น (8.6%) และเริ่มหดตัวในตลาดจีน (12%) ตามลำดับ (รูป F.1) เมื่อวิเคราะห์ในประเภทสินค้าพบว่า

เศรษฐกิจไทยในสายตาต่างชาติ - PMDU

วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย2565

สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญยังไปได้ดี โดยเฉพาะกลุ่มอาหารวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย2565 เช่น ข้าว เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็ง และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว เป็นต้น แต่สินค้าส่งออกกลุ่มสินค้าคงทนเริ่มเห็นสัญญาณหดตัวบ้างในหมวดสินค้ารถยนต์

โจทย์ใหญ่ 'เศรษฐกิจไทย' ต้องยืนได้บนขาตัวเอง

ระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

และชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟ้อสูงโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ที่ส่งผลต่อรายได้และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง ระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันโดยล่าสุด ธปท. และสภาพัฒน์ฯ คาดว่ามูลค่าการส่งออกของไทยปี 2023 จะโต 1% จากปี 2022เศรษฐกิจไทยล่าสุด อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนประเมินว่าความสามารถในการส่งออกของไทยพิจารณาจากมูลค่ายังมีระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19 ที่เฉลี่ยประมาณ 220 Bil USD (2015-2019)เศรษฐกิจไทย

ขอบคุณเครดิต Kim Property Live

 

ข่าวเเนะนำ