เศรษฐกิจออนไลน์ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล

เศรษฐกิจออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง  ฐานเศรษฐกิจ  ฟังข่าวเศรษฐกิจออนไลน์   เศรษฐกิจคือ  เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน  เศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ข่าวเศรษฐกิจไทย2565ล่าสุด  ข่าวเศรษฐกิจภาษาอังกฤษ

เศรษฐกิจออนไลน์“ประวิตร” เปิดงาน “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด” เศรษฐกิจพอเพียงผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล สู่ผู้นำภูมิภาค เร่งให้ความรู้ประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภัยออนไลน์ ลดเสี่ยงไซเบอร์28 พฤศจิกายน 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด THAILAND 4.0 THE FUTURE AND BEYOND” ที่ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยมีกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม

พล.อ.ประวิตร”ดันเศรษฐกิจดิจิทัลรับไทยแลนด์4.0  มุ่งปชช.ใช้นวัตกรรมแบบสร้างสรรค์สู่ผู้นำภูมิภาค - พลังประชารัฐ

ฐานเศรษฐกิจ

พล.อ.ประวิตร กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้าไปมากไม่แพ้ชาติใดในโลก ในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งผลกระทบเชิงบวกที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนสังคมซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการนำประเทศสู่ ฐานเศรษฐกิจ“ประเทศไทย 4.0” โดยเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และในงานนี้ ยังได้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา

ประวิตร” ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล ป้องกันภัยออนไลน์-ไซเบอร์

ฟังข่าวเศรษฐกิจออนไลน์

สำหรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ได้อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ฟังข่าวเศรษฐกิจออนไลน์ลดความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม สามารถรู้เท่าทันภัยออนไลน์ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ด้วย พร้อมชื่นชมและขอบคุณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประวิตร เปิดท่อเศรษฐกิจดิจิทัล ดันไทยแลนด์ 4.0

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ที่ได้จัดกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีความสำคัญเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนภาคเอกชนเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่ให้การสนับสนุน ด้วยดี พร้อมขอให้การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการในครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ อย่างทั่วถึงต่อไป

พล.อ.ประวิตร”ดันเศรษฐกิจดิจิทัลรับไทยแลนด์4.0  มุ่งปชช.ใช้นวัตกรรมแบบสร้างสรรค์สู่ผู้นำภูมิภาค - พลังประชารัฐ

ข่าวเศรษฐกิจไทย2565ล่าสุด 

วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีข่าวเศรษฐกิจไทย2565ล่าสุด  กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด: Thailand 4.0 The Future and Beyond” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาท ในทุกกิจกรรมของประชาชน

พล.อ.ประวิตร” ประกาศรับรอง 15 เมืองอัจฉริยะไทยแลนด์ พร้อมดัน 7  เมืองขึ้นชั้นอัจฉริยะอาเซียนหนุนเศรษฐกิจดิจิทัล - พลังประชารัฐ

ข่าวเศรษฐกิจไทย2565ล่าสุด

แต่ยังทำให้ เกิดพฤติกรรม การใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีดิจิทัล ในการขับเคลื่อน สังคมอีกด้วย อันเป็นการตอบโจทย์ นโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนประเทศ เป็น “ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งเน้น การขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเกราะป้องกันให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นภารกิจที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ สอดคล้องกับการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด: Thailand 4.0 The Future and Beyond” ข่าวเศรษฐกิจไทย2565ล่าสุดที่นับว่าเป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจและประชาชนในการสร้างองค์ความรู้ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์ รวมถึงเปิดโอกาส ให้ประชาชน ได้รับรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความรู้เกี่ยวกับภัย อันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเสี่ยง ในการใช้เทคโนโลยี ที่ไม่เหมาะสม สามารถรู้ทันภัยออนไลน์ต่าง ๆ เกิดความตระหนักรู้ และสามารถใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างถูกทาง เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการใช้ชีวิต ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจออนไลน์

ขอบคุณเครดิต https://www.nationtv.tv

ข่าวแนะนำ