ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงการเกิด”โรคร้ายแรง” เรื่องที่คนรุ่นใหม่ควรรู้

ปัจจัยเสี่ยง เรื่องสุขภาพประมาทไม่ได้ หันมาใส่ใจสุขภาพ ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยง เพื่อรู้ถึงความเสี่ยง ยิ่งรู้ก่อน ยิ่งป้องกันได้ไว โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ โหมออกกำลังกาย อย่างที่เห็นกันตามข่าวอยู่ทุกวัน